تجارت خودکار

Soدربورس یهنی چه

حال‌وهوای بورس در یک کشور، همیشه انعکاس واقعیت‌های اقتصادی آن کشور نیست

تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر ماه های مذهبی بر بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق به بررسی یکی از حوزه های جدید دانش مدیریت مالی تحت عنوان مالی رفتاری می پردازد. مسئله ای که در این تحقیق دنبال می شود، "اثر ماه های مذهبی" می باشد. اثر ماه های مذهبی یکی از بی نظمی های بازار سرمایه است که از جمله مقوله های "اثرات دوره ای یا تقویمی" می باشد و ادعا می کند که در ماههای مختلف مذهبی از نظر متغیرهای اساسی بازار یعنی بازدهی، نوسان پذیری بازده و حجم معاملات، ناهمسانی وجود دار.

بررسی تأثیر ماه مبارک رمضان بر بازدهی، نوسان پذیری بازده و تعداد معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده رساله یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث کارآیی بازار است. بازار کارآ بازاری است که قیمت در آن با سرعت تحت تأثیر اخبار و اطلاعات قرار گیرد و هیچگونه الگو و روندی در رفتارهای آینده آن نتوان متصور شد و به عبارت دیگر قیمت ها تابع گشت تصادفی است. مطالعات بسیاری در حوزه تئوری بازر کارآ صورت گرفت که بخشی به تأیید یافته ها و نتایج قبل.

بررسی آیات و سُوَر نازل شده در ماه مبارک رمضان

بیان دقیق و قطعی تاریخ نزول بسیاری از آیات قرآن، امکان پذیر نیست لکن می‌توان با جمع‌آوری قراین تاریخی و نقلی، تاریخ نزول تعدادی از آیات را به صورت اطمینان بخش اعلام نمود. آیاتی که در ماه مبارک رمضان نازل گردیده‌اند نیز از این قاعده مستثنا نبوده و گرچه قطع به نزول آنها در ماه مبارک رمضان ناممکن است اما با توجه به اقوال و مستندات می‌توان تا حدودی به نزول برخی از آیات در آن ماه مبارک، اطمینان داشت.

روزه‌داری در ماه مبارک رمضان و سلامت روانی

تأثیر روزه ماه مبارک رمضان بر پاسخ ازدیاد حساسیت تأخیری نسبت به PPD

Studies during recent decade indicate that low calorie intake has potentiating effect on immune response . So the effect of fasting in holly month of Ramadan on cellular immune was studied. In this study , delayed type hypersensitivity (DTH) to purified protein derivative (PPD) test was selected to evaluate cellular immune response , because this test is not only very s.

بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران

جهت‌گیری اصلی مقاله بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. با بهره‌گیری از داده‌های روزانه‌ شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازة زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله رابطة بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل‌ حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1,1) بررس.

آیا بورس تهران دچار حباب شده است، اگر اینطور است چرا و چه موقع میترکد؟

یک سال پیش، شاخص ۲۰۰ هزار واحدی بورس تهران نشانگر هزار میلیارد تومان دادوستد بود. امروز، شاخص کمابیش یک میلیون واحدی نشانگر ۱۰ هزار میلیارد تومان دادوستد است.

ارزش سهام، به‌ویژه ارزش سهام ۶۵۰ شرکت بورس تهران، پس از رشدی گرد ۱۹۰ درصد در سال ۱۳۹۸، همچنان افزایش می‌یابد و بازدهی بیشتری نسبت به دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد اقتصاد در ایران منفی است. آیا رشد بازار سهام بر داده‌های عینی استوار است یا همچون حباب است و دیر یا زود می‌ترکد؟

نخست به تعریف اصطلاح «حباب اقتصادی» و سپس به انگیزه‌های تئوریک می‌پردازیم تا وا‌رسیم که افزایش شاخص بورس تهران واقعی است یا حبابی.

حباب اقتصادی یعنی چه؟

محمود احمدی‌نژاد ۴۰ تا ۴۵ درصد سهام شرکت‌های دولتی را به اسم «سهام عدالت» میان مردم توزیع کرد، بدون آن که مدیریت آن را نیز به مردم بدهد.

حباب بورس تهران

حال‌وهوای بورس در یک کشور، همیشه انعکاس واقعیت‌های اقتصادی آن کشور نیست

حباب از دمیدن هوا روی یک غشای صابونی شبیه دمیدن هوا در بادکنک پدید می‌آید و با دمیدن بیشتر بزرگ‌تر می‌شود، اما چون میان‌تهی است و بزرگی‌اش ناشی از نازک‌تر شدن پوست، زمانی که ترکید، از آن هیچ نمی‌ماند.

نقدینگی ساختگی، همچون باد، اقتصاد را بدون آن‌که تولید بیشتری کرده باشد، بزرگ‌تر نشان می‌دهد. این توسعه واقعی نیست و بی‌بنیاد است.

نقدینگی را دولت و بانک مرکزی به گردش می‌اندازند تا «گشایشی» در اقتصاد به وجود آورند و مردم را از ناخشنودی و شکایت دور نگه دارند.

در آغاز «گشایشی» هم به نظر می‌آید، چون پول بیشتری در دست مردم می‌چرخد. اما چون تولید افزایش نیافته، آن حجم پول بیشتر در دست مردم بی‌پشتوانه است و بر باد. چه، همان میزان ثروت ملی پیشین با واحد پولی بیشتری بیان می‌شود. همچون حبابی که باد می‌کند، اما بیش از همان آب و صابون پیشین چیزی ندارد.

حباب در بورس زمانی است که سهام به بهایی بیش از بهای واقعی آن دادوستد شود. سوداگران بدون توجه به این‌که آیا افزایش بهای سهام در بورس بازتاب پویایی اقتصادی شرکت‌هاست یا نه، به امید سود بردن از افزایش همواره بهای سهام، پول بیشتری به بورس می‌آورند و به همین ترتیب نقدینگی را باد می‌کنند.

زمانی که معامله‌گران به ناهمخوانی میان بهای سهام و ارزش واقعی سرمایه شرکت‌ها پی ببرند، تصمیم به فروش سهام می‌گیرند تا از این دور باطل برهند. اما ‌ای بسا که دیگر معامله‌گران هم به همین پی برده باشند و خریدار نباشند. کار به این‌جا که برسد، حباب به‌اصطلاح می‌ترکد و ارزش سهام به‌تندی می‌افتد و بسیاری را ورشکسته می‌کند.

انگیزه‌های رشد ارزش سهام در بورس

حباب را شناختیم، اکنون افزایش شاخص بورس تهران را بشناسیم. بنیادی است یا حبابی؟ انگیزه‌های نظری را در پرتو تجربه ایران وامی‌رسیم تا به پاسخی برسیم.

حساب شرکت‌ها

بورس بازاری است که در آن شرکت‌ها سهم می‌فروشند و سرمایه به دست می‌آورند تا به کار توسعه‌ و تولید بزنند. از همین رو، حساب سودآوری شرکت‌ها مهم‌ترین انگیزه خرید سهام آن‌هاست. آیا شرکت‌های بورس تهران سودآورند؟ حساب شرکت‌های بزرگ و کوچک یکی نیست.

به باور برخی کارشناسان، سودآوری پتروشیمی‌ها، فلزکاران، پالایشگاه‌ها و فروشندگان مواد اولیه و نیز بهره‌مندی از اجرای طرح‌های توسعه توضیح‌دهنده رشد سهام شرکت‌های بزرگ است و حتی توان افزایش بیشتری هم دارند.

این درست که لغو تحریم‌ها در زمان اوباما می‌توانست توضیح‌دهنده افزایش بهای سهام شرکت‌های پتروشیمی باشد، اما امروزه تحریم‌ها صادرات همه کالاها را نشانه رفته‌اند و نمی‌توان به روشنی دانست که چه عاملی در کارکرد این شرکت‌ها توضیح‌دهنده رشد بهای سهام آن‌هاست.

افزون بر این، بسیاری از شرکت‌هایی که بهای سهام‌شان گاهی تا چهار برابر افزایش می‌یابد، بدهکارند یا بدهی‌ پوشیده دارند یا ورشکسته‌‌اند (فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با سایت اقتصاد برتر).

و شرکت‌های کوچک؟ بسیاری از کارشناسان افزایش بهای سهام این شرکت‌ها را ناشی از سودآوری نمی‌دانند و آن را فراتر از ارزش واقعی ارزیابی می‌کنند.

رکود در دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری
حال‌وهوای بورس در یک کشور، همیشه انعکاس واقعیت‌های اقتصادی آن کشور نیست

بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل رکود در اقتصاد و به‌ویژه در بخش ساختمان یا سقف سود تعیین‌شده از سوی دولت در نظام بانکی، دیگر کششی ندارند و از همین رو، بسیاری از سرمایه‌گذاران نقدینگی خویش را به بازار سهام می‌برند که نرخ سود آن در شرایط کنونی سپری است در برابر تورم. چون گزینه دیگری ندارند.

شاخص بورس تهران به همین گونه رشد کرد. اما سرمایه‌گذاری در بورس از سر ناچاری توجیه اقتصادی ندارد و می‌تواند در بلند مدت به ورشکستگی بینجامد.

فروش سهام شرکت‌های دولتی با تخفیف

هر زمان که بهای کالایی کاهش یابد، تقاضا برای آن به احتمال زیاد افزایش می‌یابد.

کاهش بهای سهام هم تقاضا را برمی‌انگیزد. دولت بر اساس اختیار قانونی می‌تواند سهام شرکت‌ها را تا ۳۰ درصد ارزان‌تر عرضه کند، چنانکه سهام بانک‌های ملت،‌ تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی امین را در چارچوب صندوق قابل معامله با ۲۰ درصد تخفیف می‌فروشد. در چنین شرایطی، خرید سهام دست‌کم در آغاز، ریسک کمی دارد و از همین رو تقاضا و در پی آن شاخص بازار سهام افزایش می‌یابد، چرا که همگان انتظار سوددهی دارند.

دورنمای سوددهی این شرکت‌ها اما تیره‌وتار است و از همین رو سوگیری این همه نقدینگی برای خرید سهام آن‌ها در Soدربورس یهنی چه بورس تهران شگفت‌انگیز می‌نماید.

نخست به این دلیل که دولت بخشی از سهام را واگذار می‌کند، اما مدیر و اداره کننده می‌ماند و بنابراین، با نظرداشت پیشینه مدیریت دولتی، امیدی به سوددهی بازار بنیاد این شرکت‌ها نمی‌رود.

دو دیگر این‌که هدف دولت رقابتی کردن و به سود رسانی این شرکت‌ها نیست، Soدربورس یهنی چه بلکه در پی گردآوری نقدینگی برای پاسخگویی به کسری بیش از پنجاه درصدی بودجه است. چنانکه از سال ۱۳۹۸ برای گذران امور جاری، هزینه‌های عمرانی که هیچ، فروش شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را در بورس کشور به راه انداخت و در سال ۱۳۹۹ با سرعت بیشتری ادامه داد تا پولی به دست آورد و به کار تنگناهای اقتصادی خود بزند.

دولت نخست بها را در بازارهای سرمایه‌گذاری، همچون ارز و بورس برمی‌انگیزد و سپس با عرضه دلار و سهام، نقدینگی ریخته‌شده به بازار را جمع‌آوری می‌کند. گویا حدود ۲۰ تا۳۰ میلیارد دلار در دست مردم است. اگر دولت بتواند در بازار سهام تنها ۱۰ درصد این ذخیره ارزی را جمع کند، بخش بزرگی از نیاز مالی خود را بدون دخالت بانک مرکزی برآورده می‌کند. مهم‌ترین قصد و آهنگ دولت همین است، نه چابک‌سازی شرکت‌ها.

فرصت‌طلبی

وارن بافِت، ثروتمندترین سرمایه‌گذار بورس در جهان، از حباب بورسی که دیگر سرمایه‌گذاران را می‌ترساند، همچون فرصت بهره می‌برد. با این شعار که: می‌بایستی از آز دیگران در بورس هراسید و در پی هراس دیگران، آز داشت و از باد شدن بورس تا پیش از ترکیدن سود برد.

بسیاری از کارشناسانی که حباب را بازشناخته و می‌دانند که در بلندمدت خواهد ترکید، از فرصت باد شدن بورس تا پیش از ترکیدن، که به هر حال به دور از ریسک نمی‌تواند بود، استفاده می‌کنند و با آن‌که می‌دانند بهای کنونی بیش از بهای راستین است، به سوداگری ادامه می‌دهند و می‌خرند و می‌فروشند و بدین ترتیب، در حباب بورس بیشتر می‌دمند.

رفتار گله‌ای

بسیاری سرمایه‌گذاران، نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان؛ رفتار گله‎ای (Herding behavior) دارند. این واژه توهین‌آمیز نیست و اشاره به کسانی دارد که در پی دیده‌ها و شنیده‌ها، از دیگرانی که موفق‌شان می‌پندارند پیروی می‌کنند و «گله‌وار» به گونه‌ای هیجان‌زده و بی حساب و کتاب سرمایه‎گذاری می‎کنند. رفتار گله‌وار در بین دو میلیون و هفتاد هزار خریدار سهام «شستا» دیده می‌شود.

حباب بورس تهران

حال‌وهوای بورس در یک کشور، همیشه انعکاس واقعیت‌های اقتصادی آن کشور نیست

سخن پایانی

بورس حبابی تا پیش از ترکیدن هم زیان‌بار است، چرا که منابع کمیاب اقتصادی را که می‌شد به تولیدگر و نوآور بخش خصوصی و حتی واحدهای کوچک و متوسط برسد، به سراب ارزش می‌کشاند و هدر می‌دهد.

اما در پی آن‌چه آمد، بر این باوریم که افزایش شاخص بورس تهران حبابی است و زمانی که بترکد، چنانکه همه حباب‌ها زیر فشار کارکرد بازار دیر یا زود می‌ترکند، زیان‌های اقتصادی فراوان به بار خواهد آورد.

می‌ترکد، اما نمی‌دانیم کِی. تا زمانی که دولت با واگذاری شرکت‌های جدید بر حجم دادوستد می‌افزاید و شاخص بورس را بالا می‌کشاند، می‌تواند ترکیدن حباب را عقب بیندازد و دست‌کم فرصت برون شدن از این تله را برای هموندان خود فراهم آورد. اما این روند روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

بیش از یک سال پیش، شاخص ۲۰۰ هزار واحدی بورس نشانگر هزار میلیارد تومان دادوستد بود. امروز، شاخص کمابیش یک میلیون واحدی نشانگر ۱۰ هزار میلیارد تومان دادوستد است.

پس برای آن‌که شاخص بورس باز هم پنج برابر رشد کند، می‌باید حجم دادوستد دست‌کم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای این، دولت باید کارخانه‌های مشتری‌پسند و مشتری باید پول خرید سهام داشته باشد. در شرایط رکود اقتصادی و رشد بی‌بنیاد بهای سهم‌ها، هر دو سخت است و‌ ای بسا که حباب بترکد.

اگر چنین شود، نه تنها تیر دیگری بر اقتصاد از رمق افتاده خواهد خورد، بلکه بسیاری از مردم که از سر ناچاری و نبودِ هیچ گزینه دیگرِ درآمدسازی به بورس روی آورده‌اند.

سیگنال | signal سیگنال

قرار است شما را با انواع بازارهای مالی مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام، ارز دیجیتال، طلا و سکه و اوراق بدهی آشنا کنیم و نحوه عملکرد و ویژگی‌های هرکدام از آن‌ها را مرور کنیم.
شما می‌توانید با مقایسه این بازارها و با توجه به میزان ریسک پذیری و سلیقه‌ای که دارید، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید.

"سیگنال، پلی برای ورود به بازار سرمایه"

  • 9 DE ABR. DE 2022

کریپتوکست | ریزش شدید بازار با از دست رفتن حمایت 45000 دلار | یکشنبه 21 فروردین

در روز چهارشنبه با از دست رفتن حمایت 45000 دلار، بیت کوین تا محدوده 43000 دلار افت داشت و این ریزش تا به امروز به بیش از هفت درصد رسیده و قیمت بیت کوین را به محدوده 42000 دلار رسانده است. به اعتقاد تحلیلگران ناحیه حمایتی بیت کوین در محدوده بین 40000 تا 43000 دلار است و اصلاح نزولی قیمت در روزهای اخیر می‌تواند تا این محدوده تداوم داشته باشد.
در این پادکست با من همراه باشید تا به بررسی بازار و اتفاقات رخ داده در این مدت بپردازیم.

  • 29 DE MAR. DE 2022

رادیو سیگنال | پایان شرایطِ رکودی در بورس؟ | چهارشنبه 10 فروردین

اگر این روزها در جریان معاملات بورس باشید، حتما شما هم متوجه بهبود روند معاملات هستید. همانطور که گفته شد یکی از نشانه‌های اصلی رکود در بازار، پایین بودن ارش معاملات خرد در کنار خروج پول حقیقی است که سال گذشته سهامداران این شرایط رو کاملا حس کردند. حال در سال جدید می‌‍بینیم ارزش معاملات خرد کم‌کم بهتر می‌شود، این درحالی است که مدت زیادی در پایین‌ترین سطح خود در کانال 2 هزار میلیارد تومان بود، در نیمه دوم اسفند به کانال سه هزار میلیارد تومان صعود کرد و حالا می‌بینیم که میانگین ارزش معاملات خرد از ابتدای سال 1401 تا الان بیشتر از 4 هزار میلیارد تومان شده است و از آن مهم‌تر روند امیدوار‌کننده‌ایست ک خالص جریان پول حقیقی در پیش گرفته!

  • 27 DE MAR. DE 2022

رادیو سیگنال | امیدواری به ادامه روندِ صعودی؟ | دوشنبه 8 فروردین

از دید تکنیکالی، شاخص در حال نزدیک شدن به ناحیه مقاومتی مهمی در حدود 1420 تا 1450 هزار Soدربورس یهنی چه واحد است و شرط ادامه روند صعودی، عبور و تثبیت شاخص بالای این سطح است. در صورتی که شاخص نتواند ازین سطح مقاومتی با موفقیت عبور کند، پیش‌بینی می‌شود بازار در کوتاه‌مدت کمی نزول کند و چندماهی درگیر فاز اصلاحی باشد. درست است که وضعیت تکنیکالی شاخص در کوتاه‌مدت برای خرید بسیار پرریسک نشان می‌دهد، اما اگر به صورت میان‌مدت و بلندمدت به وضعیت تکنیکی شاخص نگاه کنیم، متوجه می‌شویم شاخص امسال امادگی رشد خوبی را دارد.

  • 25 DE MAR. DE 2022

کریپتوکست | نوروز سرسبز ارزهای دیجیتال | 6 فروردین

همزمان با شروع سال 1401 بازار ارزهای دیجیتال یک حرکت مثبت را شروع کرد که در طی آن بیت کوین با حفظ حمایت 40000 دلار و با حدود 10% رشد تا محدوده 45000 دلار پیشروی کرد و اتریوم هم تا زیر مقاومت 3200 دلار صعود داشت که در نتیجه آن ارزش بازار ارزهای دیجیتال بعد از حدود 45 روز به نزدیک 2 تریلیون دلار رسید. در این پادکست با من همراه باشید تا ببینیم در این تعطیلات چه بر سر بازار ارزهای دیجیتال آمده است.

  • 15 DE MAR. DE 2022

رادیو سیگنال | بورس، جامانده‌ترین بازارِ داخلی در سال ۱۴۰۰ | چهارشنبه 25 اسفند

اگر بازدهی بازارهای مختلف در سال 1400 رو یک Soدربورس یهنی چه بررسی سطحی داشته باشیم، باید بگم که شاخص¬کل بورس تهران با بازدهی مثبت 2.8 درصد در سال 1400 بدترین بازدهی در بین بازارهای داخلی را ثبت کرد به طوری که دلار آزاد بازدهی مثبت 10 درصدی و سکه امامی بازدهی مثبت 15 درصد را در سال 1400 داشتند. جالبه که بیتکوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال در سال 1400 بازدهی منفی 20 درصدی و نفت برنت بازدهی مثبت 50 درصدی را ثبت کردند. امروز چهارشنبه 25 اسفندماه.

  • 13 DE MAR. DE 2022

رادیو سیگنال | ریسک‌هایِ سیاسی و افزایشِ ابهامات! | دوشنبه 23 اسفند

میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در هفته گذشته حدود 4 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به هفته‌های اول اسفند انصافا رشد محسوس و معناداری داشت که علت آن در بهبود نسبی رونق معاملات دیده می‌شد. نکته مثبت دیگر در معملات هفته قبل ورود مجموعا 140 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بود، اما نکته بد داستان اینجاست که طی معاملات شنبه و یکشنبه و امروز دوشنبه، یعنی 21 ام، 22 ام و 23 ام، 9 برابر این مقدار یعنی حدود 1200 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد. روز جمعه مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توقف مذاکرات رو اعلام کرد و این تنها به دلیل سنگ اندازیه روسیه اتفاق افتاد، روسیه ای که الان 20 روزه غافلگیر مقاومت اوکراینی ها شده حالا به نظر میرسه برجام رو به گروگان گرفته.

هالیوودی ها كمی تاریخ اساطیر ایرانی بخوانند!

هالیوودی ها كمی تاریخ اساطیر ایرانی بخوانند!

تهران - ایرنا - روایت فیلم هالیوودی As Above, So Below (همانطور در بالا، همچنین در زیر) در حالی دست روی یكی از خصوصیات متافیزیك اساطیر ایرانی گذاشته كه نشان می دهد تولیدكنندگان این اثر كوچكترین دانشی از تاریخ اساطیری شرقی - ایرانی ندارند و گویا تنها هدف شیطنت آمیز آنها قلب روایت كهن ایرانی به نفع تاریخ تمدن ناچیز فرهنگی خودشان است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ، به تازگی و با پایان اكران عمومی As Above, So Below این فیلم به شكل لوح فشرده درآمریكا توزیع می شود.

As Above, So Below در گونه آثار ترسناك سینما و در شاخه آدرنالین محصول سال 2014 میلادی به كارگردانی جان اریك داودل (John Erick Dowdle) كه روایت كننده داستان دختر جوانی به نام اسكارلت است به سختی به دنبال یافتن كیمیا philosophers' stone است.

این سنگ همانی است كه برای نخسیتن بار در داستان های ایرانی به ویژه افسانه هزار و یك شب گفته شده كه قابلیت تبدیل اجسام به طلا یا نقره را دارد.

او برای به دست آوردن این شی با ارزش در ابتدای فیلم در كشور ایران حضور دارد و با كمك یكی از قاچاقچیان اشیاء عتیقه در ایران موفق به كشف و ترجمه متن باستانی سردیس موجود در ایران می شود كه در نهایت او را به سوی شهر پاریس و مكان زیرزمینی واقع در آن می كشاند.

اما پس از آنكه اسكارلت و گروهش پا به این مكان زیرزمینی می گذارند متوجه می شوند كه این محل نفرین شده است و آنها رفته رفته در حال مواجهه با گذشته خود قرار می گیرند و همین مساله در حقیقت روایت ترسناك این فیلم را برای مخاطبان تصویر می كند.

با مرور تاریخ تمدن باستان به ویژه در سه منطقه باستانی ایران، مصر و هندوچین می توان به تفكر تبدیل مس یا سرب به عنوان فلزات كم ارزش به طلا و یا ساخت داروی جاودانگی كه به آن اكسیر نیز گفته می ‌شده به راحتی پی برد كه در این بین بیشترین تلاش كیمیاگران را به خود معطوف داشته ‌است و درست به همین دلیل است كه به كیمیا، علم اكسیر نیز گفته ‌شده ‌است.

نخستین بار آرای علم كیمیاگری كه از شاخه‌ های علوم غریبه است در آرای جابر بن حیان دانشمند و ریاضی دان و فیلسوف شهیر ایرانی به شكل مكتوب نمود پیدا كرد و بعد از گذشت تاریخ 2500 ساله در آرا و نظرات دانشمندان غربی چون اسحاق نیوتن و نیكلاس فلامل برای نخستین بار عنوان شد و درست از این تاریخ است كه در غرب یافتن سنگ جادو، كیمیا یا سنگ اكسیر از تفكر علمی به رویه و مسلكی فلسفی و عرفانی در تفكر غرب بدل گشت و افسانه ها و تئوری های متعددی برای آن بازگو شد.

در حقیقت سنگ جادو برای مدتی طولانی به جستنی ‌ترین هدف در كیمیای غرب بدل شد و شهرتِ یافتن آن تا جایی پیش رفت كه به اعتقاد بزرگان علم غرب چون نیوتن و فلامل یافتن این سنگ می‌ توانست برای صاحب اش روشنگری به ارمغان آورد.

درست به دلیل همین تفكر عرفانی و فلسفی است كه نویسندگان و فیلمسازان غربی در ساخت آثار ترسناك و یا ماجراجویانه به سراغ كیمیا philosophers' stone رفته اند كه تجلی بارز آن را می توان در مجموعه داستان ها و یا فیلم های هری پاتر به وضوح مشاهده كرد؛ موضوعی كه به سبب عدم تعمق و خرد غربی ها در مفهوم علم كیمیا و بی توجهی به آرای عرفای ایرانی (رسیدن به وجود ذاتی حق تعالی برای رستگاری حقیقی در دنیا و عقبی) در بطن این موضوع به داستان ها و افسانه های غیرواقعی غربی ها بدل شد.

As Above, So Below نیز بادستمایه قراردادن یافتن كیمیا (سنگ جادو) توسط یك دانشجوی باستان شناسی آمریكایی رهیافت هایی از ایران تا فرانسه را با حال وهوایی به اصطلاح ترسناك پیشاروی مخاطبان خود ترسیم می كند، روایتی به شدت معلق كه حتی ساده ترین مخاطبان ایرانی آگاه به تاریخ تمدن این كشور طلایه دار در تكوین تمدن جهان را از شدت كوتاهی دانش تاریخی هالیوودی ها (آگاهانه یا غیرآگاهانه) به حیرت،‌ تعجب و حتی خنده وا می دارد.

به هر حال اسكارلت به عنوان قهرمان این اثر سینمای طبق دست نوشته ای كه از پدر خود به ارث برده تصمیم می گیرد تا با پیدا كردن سردیس رمزنگاری شده كیمیا در ایران، آدرس و محل دقیقی این سنگ را بیابد و نام خود را به عنوان بزرگترین مكتشف قرن 21 در جهان به ثبت برساند.

وی بر اساس نقشه ای كه در دست دارد به منطقه ای در كرمانشاه ایران می رود و با كمك یك قاچاقچی اشیاء باستانی به نام (رضا) با بازی (حمید جاودان،‌ بازیگر ایرانی آمریكایی این فیلم) وارد تونلی كه توسط باستان شناسان ایرانی ایجاد شده می شود و سردیس اَنَهید (آناهیتا) - الهه آب های روان - را پیدا می كند و با عكس گرفتن از روی نقوش و نوشته های آن متن را برای ترجمه به فرانسه می برد تا بتواند به واسطه آن متن آدرس و محل اختفای كیمیا را در تونل های پر از اجساد مردگان در پاریس كشف كند.

** اسطوره اَنَهید (آناهیتا) یا الهه آب های روان

همانگونه كه گفته شد سردیسی كه توسط اسكارلت با كمك قاچاقچی اشیاء عتیقه در یكی از تونل های حفاری شده منطقه كرمانشاه (معبد آناهیتا در منطقه كنگاور) پیدا می شود بخش گم شده ای از مجسه آناهیتا است كه بنا به روایت قلب شده فیلم، حفاران و باستان شناسان ایرانی نتوانسته بودند آن را كشف كنند اما یك قاچاقچی اشیاء باستانی به همراه نقشه یك دانشجوی باستان شناسی آمریكایی كه آن را از پدرش كه پیشتر در ایران به عنوان باستان شناس حضور داشته كشف می كنند!

نكته عجیب بعدی در روایت این اثر سینمایی، عدم توفیق Soدربورس یهنی چه كشف این سردیس توسط باستان شناسان ایرانی و یافتن آن توسط اسكارلت و رضا به واسطه آن نقشه، نابود كردن تونل حفاری شده به دست ایرانیان به منزله بی توجهی به فرهنگ و عناد تفكر اسلامی با اساطیر زردشتی و سامی است كه در گفت و گوهای رضا و اسكارلت عنوان می شود.

در حقیقت این مساله این گونه كه حضور اسكارلت و كشف سردیس و گرفتن عكس در آخرین لحظه پیش از نابودی این معبد و تونل های حفاری شده آن توسط ایرانیان فرهنگ ستیز تصویر می شود و اینجا است كه انگار اسكارلت و رضای قاچاقچی (همكار او) به عنوان ناجیان تمدن ایرانی به مخاطبان معرفی می شوند.

البته در سكانس ابتدایی فیلم نیز اسكارلت رو به دوربین می گوید كه اینجا ایران است، جایی كه اگر من را دستگر كنند به جرم آنكه یك زن هستم با سنگ آنقدر به سرم می كوبند تا بمیرم! و در حقیقت پروژه تخریب ایران و فرهنگ انسان ساز،‌ معرفت بخش و تمدن ساز آن در این اثر سطح پایین هالیوودی نیز با شیطنت دست اندركاران این اثر هالیودی بار دیگر بازتاب عینی می یابد.

اما اسطوره اَنَهید (آناهیتا) یا الهه آب های روان در حقیقت از واژه پارسی باستان اَناهیتَه An-āhita كه در پارسی میانه اَناهید Anāhid و در فارسی امروزی ناهید شده، از پیشوند نفی اَن (-an، یعنی «نا-») و واژه اوستایی āhita، یعنی آلوده پدید آمده است و معنی آن ناآلوده (پاك و بی گناه) است.

آناهیتا در زبان اوستایی ایزدبانوی (الهه) آب ‌ها (آبان) پنداشته و ستوده می ‌شود و از این رو با نمادهایی چون شفا و خرد نیز همراه است.

در تاریخ مكتوب سه هزار ساله اخیر ایران الهه آب و باران جایگاهی ویژه در تفكر ایرانی داشته ‌است. و آناهیتا (ایزد آب) در ایران باستان، یكی از بزرگ‌ ترین و محبوب ‌ترین ایزدان آریایی و آیین زرتشت بوده ‎است. در باور ایرانیان باستان الهه آب، فرشته نگهبان چشمه‌ ها و باران و نماد عشق و دوستی بوده ‎است. بسیاری از ویژگی‌ های این ایزدبانو (الهه) با ایشتار نزدیكی دارد كه مورد پرستش اقوام سامی، از جمله بابلی ها بوده است.

** اما درس تاریخ برای هالیوودی ها

حال با Soدربورس یهنی چه معرفی دقیق این سردیس و شناخت الهه - اسطوره اَنَهید به راحتی می توان دریافت كه این الهه هیچ ارتباطی به مساله جادو و كیمیا نداشته و همین انتخاب نادرست دست اندركاران فیلم As Above, So Below (همانطور در بالا، همچنین در زیر) نشان دهنده دانش اندك و ناچیز و خُرد Soدربورس یهنی چه آنها از علم اساطیر شرقی به ویژه ایرانی است.

این مساله بی دانشی در كنار تاكید آنها بر فرهنگ ستیزی ایرانی در نشان دادن سكانس نابودی معبد آناهیتا توسط ایرانی ها تا جایی پیش رفته است كه حتی ایزابل آشتون نویسنده شناخته شده سینمایی سایت شیكاگو تریبون و مایكل اندروز منتقد نام آشنای هالیوود ریپورتر به شدت به دست اندركاران این اثر سینمایی تاخته اند كه معبد آناهیتا در منطقه كنگاور ایران نه تنها بازمانده ای از تاریخ سه هزار و پانصد ساله تمدن ایرانی را به مخاطبان نمایش می دهد كه یكی از بزرگترین محل های توریستی است كه گردشگران آمریكایی و اروپایی فراوانی را هر ساله به خود جذب میكند.

هر دو این نویسندگان به ویژه مایكل اندروز، فیلمنامه نویس و كارگردان این اثر سینمایی را به بی دانشی متهم كرده اند و تاكید كرده اند كه اگر قرار است فهم سینمای آمریكا با ساخت چنین آثاری و ارائه و به نمایش گذاشتن آنها صورت عینی و عملی به خود بگیرد نتیجه چنین اشتباهات وحشتناك و هولناكی تمسخر دانش علمی و پژوهشی سینماگران آمریكایی در جهان است.

همچنین آشتون می گوید: نه تنها اغلب ایرانیان كه بسیاری از مردم فرهنگ دوست جهان با سردیس آناهیتا آشنا هستند می دانند كه این سردیس كوچكترین ارتباطی به علم كیمیا و سنگ جادو در فرهنگ اساطیری ایرانی ندارد كه بر این موضوع نیز واقف هستند كه تنها نمادی كه از آن به عنوان حافظ و نگهبان كیمیا در فرهنگ ایرانی نام برده شده است، لانه سیمرغ در راس قله قاف است و دلیل عظمت و شكوه و نامیرایی این پرنده افسانه ای نیز به دلیل حفاظت او از سنك كیمیا است.

به هر حال هر چند هنر سینما در حقیقت روایت كننده داستان هایی فراتر از عقل و ورود به دنیای محض تخیل است اما شیطنت آگاهانه و یا غیرآگاهانه كمپانی های هالیوودی در تخریب ساحت فرهنگی ایران و ایرانی نه تنها بار دیگر ساخت آثاری برای اثبات هویت ایرانی را بیش از پیش به هنرمندان و مسئولان گوش زد می كند كه موید بی دانشی و بی خردی دستگاه عظیم و طویل هالیوود در بحث تخریب ایران است كه پیش از این نمونه هایی از این دست از نابخردی ها را در ساخت آثاری نظیر 300 نیز به خرج داده بود.

Soدربورس یهنی چه

پیشنهادات خرید صرفا یک تحلیل شخصی است
مسئولیت خرید و فروش سهم ها به عهده خودتان است
ما فقط بهترین سهم ها رو از دید تابلو خوانی و تکنیکالی معرفی میکنیم

About
Platform

چند نفر از Soدربورس یهنی چه سیگنال های امروز استفاده کردن
anonymous poll

بله خریدم – 17
👍👍👍👍👍👍👍 55%

نه نخریدم – 14
👍👍👍👍👍👍 45%

👥 31 people voted so far.

لطفا دوستان خود را به کانال دعوت کنید

قبل از نوشتن پیشنهادات خرید فردا یکشنبه 11 اسفند لازم دونستم چند تا نکته مهم رو خدمت شما عزیزان یادآور بشم
اول:
اینکه روزهای آخر سال ریسک خرید و فروش کمی بالاتر می‌رود هر چه به آخر سال نزدیک میشیم با توجه به اینکه همه مون برای هزینه های آخر سال پول لازمیم و البته زمان تسویه اعتباری کارگزاری ها ،قدرت نقدینگی بورس کمتر میشه مخصوصا از هفدهم به بعد
پس اگر نوسانگیر هستید یا کوتاه مدتی کار میکنید سعی کنید این روزهای آخر سال خیلی با احتیاط معامله کنید
دوم:
اگر برای میان مدت و دراز مدت خرید کرده اید و سهم خوبی دارید اصلا نگران نباشید چون روند اصلی بورس صعودی بوده و بازار دین خود رو به سهامدار واقعی پرداخت خواهد کرد
سوم:
حتما سبد داشته باشید و بسته به میزان سرمایه تون از سهام صنایع مختلف و هم‌چنین از کوتاه مدتی تا میان مدتی و دراز مدتی یکی دو تا سهم خوب انتخاب بکنید و تک سهم نباشید
چهارم:
در هر صورت حتما خرید پله ای انجام دهید راهنمایی خرید پله ای در کانال هست لطفا مطالعه کنید سعی میکنم آخر هفته یک توضیح کامل در مورد خرید پله ای براتون مجدد بزارم
پنجم :
نوسانگیرها و کوتاه مدتی ها حتما از صف فروش و در منفی ها خرید بکنند و اگر همون روز پنج درصد یا بیشتر داد همان روز سهم خود رو بفروشند نگران نباشید دوباره فردای اون روز سهم نوسانی معرفی خواهم کرد و اگر خرید کردید و مثبت نشد تا فردا تحمل کنید اگر دوباره منفی بود یک پله دیگه در منفی ۵ اضافه کنید و به محض مثبت شدن بفروشید و از سهم خارج بشید با سود چند درصدی

کانال تحلیل بورس pinned « قبل از نوشتن پیشنهادات خرید فردا یکشنبه 11 اسفند لازم دونستم چند تا نکته مهم رو خدمت شما عزیزان یادآور بشم اول: اینکه روزهای آخر سال ریسک خرید و فروش کمی بالاتر می‌رود هر چه به آخر سال نزدیک میشیم با توجه به اینکه همه مون برای هزینه… »

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا