سایت گزینه های باینری

اهمیت اخبار در بازار های مالی

اجزای شاخص PMI و تغییرات آنها از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰

بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه‏‌های مختلف اثرگذار بر تصمیم‌گیری

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت برآورد بازده سهام به عنوان معیار بااهمیت مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران، هدف از انجام این تحقیق تعیین مجموعه متغیرهایی است که بیشترین ارتباط معنی‌دار را با بازده سهام داشته باشند و در پیش‌بینی آن‌ نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کنند. برای این منظور، براساس ادبیات و پیشینه تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر بازده آتی سهام شرکت‌ها در قالب شش گروه صورت‌های مالی، کیفیت افشا، راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی، ویژگی‌های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی طبقه‌بندی و روابط بین این متغیرها با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت.
جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1382-1393 می‌باشد و برای انجام این تحقیق از روش‌های تحلیل همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که گروه‌بندی متغیرهای استخراج شده از پژوهش‌های گذشته به منظور تاکید بر جنبه‌های مختلف اثرگذار بر بازده سهام، به طور معنی‌داری به درستی صورت گرفته است و متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر معنی داری بر بازده سهام می‌باشند. به عبارت دقیق‌تر، متغیرهای سود خالص، جریان‌های نقد عملیاتی، سود تقسیمی و اقلام تعهدی (از گروه صور‌ت‌های مالی)، مالکیت خانوادگی و مالکیت عمومی غیردولتی (از گروه راهبری شرکتی)، امتیاز قابلیت اتکا و امتیاز به موقع بودن (از گروه کیفیت افشا)، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس (از گروه کیفیت حسابرسی)، اندازه شرکت و نقدشوندگی (از گروه ویژگی‌های بازار سهام) و تغییرات قیمت دلار، سکه بهار آزادی، نفت خام، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و اهمیت اخبار در بازار های مالی نرخ سود تضمین شده سالانه اوراق مشارکت (از گروه عوامل اقتصادی)، با بازده آتی سهام ارتباط معنی‌داری دارند و در پیش‌بینی آن به نحوی بااهمیت اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها

  • بازده سهام
  • راهبری شرکتی
  • کیفیت حسابرسی
  • ویژگی‌های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Items on Stock Return: Different Aspects effecting on Decision Making

نویسندگان [English]

  • Azam Valizadeh Larijani 1
  • Parisa Saadat Behbahaninia 2

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Accounting, اهمیت اخبار در بازار های مالی Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

Stock return is an important measure in investors' financial decisions, so the aim of this study is to demonstrate collection of variables which have the most correlation with stock returns and act important role in predicting it. For this end, measures affecting future stock returns was classified into six groups including financial statements, disclosure quality, corporate governance mechanisms, audit quality, stock market qualification and macroeconomic items and the relations between these items and future stock return was tested.
The sample consists of 86 listed companies on Tehran Stock Exchange’s information during 2003 to 2014 and study methods are correlation analysis, confirmatory factor analysis and path analysis.
Findings showed that selecting groups through historical studies is done true and there are significant relations between those items and future stock return. In Other Words, net income, operating cash flows, dividend and accruals (from financial statements group), family ownership and public ownership (from corporate governance group), reliability and timeliness score (from disclosure group), auditor tenure and auditor speciality (from audit quality group), firm size and liquidity (from securities market group) and changes in dollar price, gold coin, oil, inflation and mosharekat interest rate (from economic items) have significant relations with future stock return.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول)- جاوید غمی

بررسی تأثیر جهت گیری رهبر بر بسیج تغییر ازطریق نقش میانجی رهبری توزیعی ارائه کننده جاوید غمی استاد راهنما : دکتر روح اله.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- محدثه محمدی

بررسی تاثیر مربی‌گری بر عملکرد کارکنان با نقش واسط پاداش و قدردانی تعهد و یادگیری کارکنان مورد مطالعه شرکت گاز استان گلستان ارائه کننده.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)- هدی فاضل کاطع البومحمد

بررسی تاثیر جذابیت تجربه و اعتماد مشتری بر قصد خرید با میانجی ارزش ویزه برند خودروهای ایرانی در کشور عراق ارائه کننده : هدی فاضل کاطع.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - مهناز مصدق

بررسی تطبیقی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر چسبندگی هزینه ها در شرکت ها و صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه.

دفاعیه ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی- حامد مرادی

بررسی تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه ارائه کننده : حامد.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - علی نکوئی

مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی ارائه کننده.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (توسعه ی منابع انسانی)- سید حسین عمادی سرخی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد استرس شغلی در ذی حسابان دستگاههای اجرایی خراسان رضوی ارائه کننده: سیدحسین عمادی.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - ریام تقی محمد

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری بر ارزش بازارسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس عراق ارائه کننده : ریام تقی محمد استاد راهنما .

جلسه ی سمینار مدیریت (منابع انسانی) - ندا شکوری

ارائه کننده: ندا شکوری استاد راهنما: دکتر علی شیرازی اساتید مشاور: دکتر فریبرز رحیم نیا دکتر آذر کفاش پور نماینده.

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - رسل کامل عبد

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و اعتبار تجاری در بورس اوراق بهادار عراق ارائه کننده : رسل کامل عبد استاد راهنما .

دفاعیه ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد حسابداری - آزاده کاظمی

رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت جریان های نقدی عملیاتی با تاکید بر حاکمیت شرکتی ارائه کننده : آزاده کاظمی استاد راهنما .

دفاعیه ی رساله ی رشته ی حسابداری - رضا حسینی پور

تحلیلی بر شبکه‌ی اعضای هیات مدیره با تاکید بر مدیریت سود و عملکرد بازار سهام ایران:رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی ارائه کننده : رضا حسینی.

شاخص PMI چیست و چرا در فارکس اهمیت دارد؟

شاخص PMI یا شاخص مدیران خرید چیست و چرا در معاملات فارکس اهمیت دارد

شاخص PMI یا شاخص مدیران خرید یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی است و در اقتصادهای بزرگ منتشر می‌کنند. این داده وضعیت رشد اقتصادی اعم از انقباض و انبساط را نشان می‌دهد. شاخص PMI توسط تمام معامله‌گران از جمله اسکالپر‌ها، سوئینگ‌ تریدرها یا سرمایه‌گذران از نزدیک رصد می‌شود.

این گزارش مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی است و ماهانه انجام می‌شود. در این گزارش از بیش از چهارصد مدیر خرید خواسته می‌شود تا وضعت شرکت و سیر تحول در زمینه‌های خاص مانند سفارشات جدید، استخدام، موجودی کالا، دریافت از تامین‌کنندگان کالا و سفارشات معوقه را ارزیابی کنند.

اجزای شاخص PMI و تغییرات آنها از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰

مدیران سه گزینه برای ارزیابی همه این دسته‌ها دارند: شرایط بهتر، بدتر یا مشابه ماه گذشته برای شرکت.

سپس پاسخ‌ها در یک نسخه که به آن PMI می‌گویند، به صورت ماهانه منتشر می‌شود. نتیجه این گزارش حول سطح ۵۰ می‌چرخد و بالاتر یا پایین‌تر شدن آن سطح انقباض یا انبساط بالقوه اقتصادی را نشان می‌دهد.

به عبارت دقیقتر، وقتی PMI به زیر سطح ۵۰ می‌رسد، اقتصاد وارد قلمرو رکود اقتصادی می‌شود و وقتی بالای سطح ۵۰ قرار دارد، اقتصاد در حال رشد است.

بنابراین معامله‌گرانی که بر اساس اخبار معامله می‌کنند تنها کافی است تغییرات در PMI را رصد کرده و با توجه به آن ارزهای مورد نظر خود را خرید و فروش کنند. با این حال همه چیز به این آسانی و سادگی نیست.

PMI در بخش‌های مختلف

معیار اندازه‌گیری اقتصاد، تولید ناخالص داخلی (GDP) یا به عبارت ساده‌تر ارزش کل کالا و خدماتی که در اقتصاد اهمیت اخبار در بازار های مالی تولید می شود، است.

تولید ناخالص داخلی نیز از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که عمده‌ترین آن بخش تولید و خدمات است. از این رو داده‌های PMI دو بخش دارد یکی بخش تولیدی و دیگری بخش خدمات.

اما نکته اینجاست که بخش تولید و خدمات وزن متفاوتی در اندازه کلی تولید ناخالص داخلی دارند. به عنوان مثال در اقتصادهای مبتنی بر خدمات (مانند اکثر کشورهای سرمایه‌دار) یا آنهایی که بیشترین اهمیت را در فارکس و معاملات فارکس دارند، داده‌های PMI بخش خدماتی اهمیت بیشتری نسبت به PMI بخش تولیدی دارد.

بنابراین اگر PMI تولیدی داده‌های ناامید کننده‌ای ارائه کند، ارز با حرکتی نزولی واکنش نشان می‌دهد اما اگر PMI بخش خدمات، داده‌های ضعیف بخش تولیدی را تایید نکند، ارز، برگشت خواهد کرد.

در انگلستان و استرالیا، PMI جداگانه‌ای برای بخش ساخت و ساز منتشر می‌شود. این داده‌ها قدرت صنعت را نشان می‌دهد و معمولا معامله‌گران نسبت به این داده‌ها واکنش نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری

علی‌رغم اینکه تفسیر رایج این است که هرچه PMI بالاتر باشد، بهتر است، اما بانک‌های مرکزی از چنین تحولاتی راضی نیستند. آنها علاقه‌ای به PMI بالای ۶۰ ندارند بلکه بیشتر تثبیت PMI حوالی ۵۵ را بهترین حالت در نظر می‌گیرند که نشان دهنده‌ی رشد اقتصادی با سرعتی منطقی و مداوم است.

در ایالات متحده این آمار توسط موسسه ISM (موسسه مدیریت تامین) محاسبه می‌شود و معامله‌گران به دنبال جزئیات داده‌ها به عنوان مثال مولفه اشتغال در این گزارش هستند چرا که به آنها سرنخی برای پیش‌بینی داده‌های دیگر مانند NFP (استخدام غیر کشاورزی) می‌دهد.

به طور خلاصه، در کنار داده‌های اشتغال و تورم، شاخص PMI نیز با دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی ممکن است قوی‌ترین روندها را نیز برگرداند. از این رو، معامله‌گران آن را در تقویم اقتصادی خود علامت‌گذاری می‌کنند و پوزیشن‌های خرید و فروش خود را بر اساس آن، با توجه به اینکه آیا بالای ۵۰ است یا پایین‌تر و همچنین بخش مورد اشاره PMI تنظیم می‌کنند.

لزوم توجه به توسعه بازارهای مالی در افزایش نیافتن نرخ تورم

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش بینی کرد که اگر در آینده کشور بار دیگر دوره تورمی راتجربه کند، این تورم نمی تواند بالاتر از 15 درصد باشد زیرا باید به توسعه بازارهای مالی در تحلیل های اقتصادی توجه شود.

لزوم توجه به توسعه بازارهای مالی در افزایش نیافتن نرخ تورم

رامین مجاب روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)،گفت: یکی از پدیده هایی که در کشور با آن مواجه هستیم افزایش رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم است اما این موضوع از آن جهت پدیده است که تغییر متناسبی در رشد تولید یا قیمت ها نداشته ایم.

وی با بیان اینکه پدیده مشابهی در اواسط دهه 80 در کشور رخ داد، افزود: در آن زمان برخی از اقتصاددانان تاکید می کردند ارتباط بین قیمت ها و نقدینگی که در اقتصادهای متعارف دنیا مطرح است، در ایران وجود ندارد؛ همزمان برخی دیگر پیش بینی می کردند که در نهایت افزایش نقدینگی روی سطح قیمت ها نشسته و ایران دوره پرتورمی را تجربه خواهد کرد.

این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که داده های آماری سال 1392 را می بینیم، متوجه می شویم که حق با گروه دوم بوده است و افزایش نقدینگی در دهه 80، در اوایل دهه 90 روی سطح قیمت ها نشست و رابطه نقدینگی با جمع تورم و رشد تولید برقرار شد.

مجاب با پیش بینی اینکه رشد نقدینگی موجود در نهایت باعث ایجاد یک دوره پرتورم خواهد شد، گفت: یکی از مهم ترین مسایلی که در این خصوص باید به آن توجه داشته باشیم، شوک های خیلی کمیاب و عجیب در اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 بود که باعث واکنش بیش از حد قیمت ها شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همه با رشد قیمت های دارایی های مالی و کل دارایی ها مانند افزایش قیمت ها در بازار مسکن و ارز آشنا هستند اما باید توجه داشته باشیم که قیمت کالا و خدمات در اوایل دهه 90 بیش از آنچه اهمیت اخبار در بازار های مالی که باید رشد یافت.

وی به معرفی بانک ها و بیمه های خصوصی و توسعه بازار بورس اشاره کرد و افزود: معرفی بانک ها و بیمه های خصوصی بهخ همراه توسعه بورس و پیشرفت های الکترونیکی در بلند مدت و به شکل ساختاری سرعت گردش پول را کاهش می دهد.

این اقتصاددان درصدی از اختلاف موجود بین نرخ رشد نقدینگی با جمع تورم و رشد تولید را به دلیل افزایش بیش از اندازه قیمت کالا و خدمات در ابتدای دهه 90 دانست و افزود: پیش بینی می شود کشور در آینده دوره تورمی را تجربه خواهد کرد و نرخ تورم در سطح کنونی باقی نخواهد ماند؛ اما افزایش نرخ تورم نمی تواند خیلی بالاتر از 10 درصد برود و در نهایت بیش از 15 درصد نخواهد بود زیرا باید به توسعه بازارهای مالی در تحلیل های اقتصادی توجه کرد.

اقتصاد، رفتار اهمیت اخبار در بازار های مالی اقتصادی و نظام اجتماعی

روزنامه جهان اقتصاد

فرضعلی سالاری سردری- کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای-انسان در عرصه زندگی خویش و در جهت نیل به سعادت، دست به فعالیت های مختلفی می زند تا مسیر حرکت خود را هموارتر سازد، که از جمله آن ها، فعالیت های اقتصادی است . اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادی مورد احتیاج و خواست او، مورد مطالعه قرار می دهد.پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانی در تعامل با امور و اشیای اقتصادی مورد درخواست اهمیت اخبار در بازار های مالی وی برای زندگی و رفاه، می باشد و به دلیل اجتماعی بودن انسان، دانشی اجتماعی است. بر همین اساس، اهمیت بارز مسائل اقتصادی در این واقعیت غیر قابل انکار نهفته است که نوع انسان ها و اکثر قریب به اتفاق آنان، در صدد تامین خواسته ها و احتیاجات خویش هستند و درک، بیان و پیش بینی رفتار اقتصادی بشر، از طریق مطالعات اقتصادی ممکن می گردد: زیرا اقتصاد با بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی، به توصیف و تحلیل مسائل اقتصادی می پردازد و با ارائه شیوه ها و راه هایی در قالب سیاست های اقتصادی، در صدد بهبود وضع زندگی اقتصادی بشر است.
اقتصاد به هماهنگ ساختن امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانی و مکانی در حوزه ها و چهارچوب های واحدهای اقتصادی، اقتصاد ملی، گروه کشورها و اقتصادهای منطقه ای و نیز اقتصاد بین المللی می پردازد . به این شکل که افراد و سازمان های جامعه برای تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات، چگونه منابع کمیاب را به کار می گیرند تا به نیازها و خواسته های بشر پاسخ داده شود. بنابراین اقتصادی از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگی شخصی افراد از لحاظ اقتصادی می پردازد و از سوی دیگر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث سیاسی و عمومی در جنبه های مختلف اقتصادی اقدام می نماید و مواردی مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار می دهد و خلاصه، اساسی ترین مسائلی را که جوامع از جنبه اقتصادی با آن ها درگیرند، مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. همچنان که در مباحث اقتصادی معروف است، چند سؤال اساسی در اقتصاد مطرح است: چه چیزی؟ چه مقدار؟ چگونه؟ برای چه کسی؟ این سؤالات در حوزه های گوناگون اقتصادی اعم از تولید، مبادله و مصرف، وجود دارد و از این رهگذر به تجزیه و تحلیل شرایط و روابط و نیز مطالعه و بررسی فعالیت ها و روانه های اقتصادی می پردازند.
انسان برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته های خویش و در جهت برطرف نمودن آن ها، ناچار دست به فعالیت می زند و از این طریق، امور اقتصادی خود را اداره می نماید. این عمل، فعالیت اقتصادی است. بنابراین فعالیت اقتصادی بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل می گیرد. در نتیجه می توان گفت که فعالیت اقتصادی، هنگامی است که عوامل اقتصادی (افراد یا گروه ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته های اقتصادی خویش باشند و برای افزایش رفاه خود اقدام نمایند.
فعالیت های اقتصادی از سوی عوامل اقتصادی، فرآیند گردش فعالیت اقتصادی را موجب می شود؛ به صورتی که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها و مؤسسات جریان پیدا می کندو در مقابل کالاها و خدمات از سوی بنگاه ها و مؤسسات به طرف اهمیت اخبار در بازار های مالی خانوارها در جریان خواهد بود. فعالیت های اقتصادی و عملیات عوامل اقتصادی و در نتیجه گردش فعالیت اقتصادی، منجر به ایجاد روابطی بین آنها می گردد و از همین رو، وجود روابط و مناسبات اقتصادی ضروری می نماید.
اقتصاد خانواده که به مفهوم بررسی رفتار فردی و الگوهایی که در درون خانواده مطرح می شود اشاره دارد و بنا به تعریف چگونگی سازماندهی و مدیریت منابع خانه می باشد. اقتصاد خانواده محدود به قشرخاصی از جامعه نیست، این علم حتی برای اقشارکم درآمد کاربرد بیشتری می تواند داشته باشد در صورتی که به الگوهای مصرف و اصول تعیین شده عمل شود.
در هر سطح معیشتی، خانواده باید استفاده درست و به اندازه و در واقع همان الگوی صرفه جویی و قناعت را در نظر بگیرد و اولویت بندی اقتصادی خانواده مشخص گردد.
اقتصاد خانواده را باید با برنامه ریزی همراه کرد. لازمه ی داشتن زندگی هدفمند برنامه ریزی است یکی از راهکارهای درست برنامه ریزی و مدیریت مالی خانواده ها (تعادل بین هزینه ها و درآمد) می باشد که پس از بررسی وضع مطلوب و اهداف اقتصادی خانواده بر مبنای آن رفتار اقتصادی خانواده تنظیم می گردد.
برای جاری کردن سبک صحیح زندگی اقتصادی در نظام اجتماعی کشور و مهم ترین بخش آن یعنی خانواده ها آموزش سواد و رفتار اقتصادی بسیار ضروری می باشد. چرا که سواد اقتصادی منجر به فهم شرایط و افزایش بهره وری و خلاقیت در خانواده، کاهش هزینه ها با مدیریت صحیح در خانواده خواهد شد و شیوه ی زندگی جدیدی را برای فرد و جامعه رقم می زند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا