ابزار معاملاتی

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟

آموزش استفاده از قابلیت Stop Limit

"خرید عادی" (Buy limit)

سفارش خرید عادی سفارشی است که با قیمت مشخص ثبت و اجرا میشود. این سفارش پس از وارد کردن حجم و قیمت مورد نظر و زدن کلید "خرید" فعال میشود از این سفارش برای خرید با قیمت و حجم مورد نظر خود شما استفاده میشود.

برای ثبت سفارش خرید عادی پس از انتخاب ارز مورد نظر در پنجره سفارشات خرید را انتخاب کرده و سپس قیمت و حجم و میزان تخصیص یا میزان نقدینگی مورد نظر را برای خرید وارد میکنیم و سپس خرید را میزنیم پس از تایید مقادیر وارد شده سفارش شما باز میشود.

1) میزان حجم خرید ارزمورد نظر
2) قیمت خرید مورد نظر

3) میزان تخصیص نقدینگی برای خرید ارز موردنظر

4) واردن کردن میزان نقدینگی مورد نظر به جهت خرید

"فروش عادی"(Sell limit)

ماهیت کلی این سفارش مانند خرید عادی میباشد منتها اینکه این سفارش برای فروش با قیمت و حجم مورد نظر شما برای فروش کل و یا بخشی از رمزارز شما انجام میشود.

همانند نحوه خرید عادی نیز برای فروش عادی انجام میدهیم و پس از وارد کردن و تایید مقادیر وارد شده اقدام به فروش مینماییم.

1) میزان حجم فروش ارزمورد نظر
2) قیمت فروش مورد نظر

3) میزان تخصیص دارایی ارزی برای فروش

4) واردن کردن معادل میزان دارایی ارزی به تومان یا تتر به جهت فروش

خرید و فروش عادی

خرید و فروش سریع

"خرید سریع"(market)
سفارش خرید سریع خرید در بهترین قیمت موجود لحظه ای بازار اجرا می گردد. معمولا از این نوع سفارش برای ورود سریع به معاملات استفاده می شود.
برای خرید به وسیله خرید سریع در یوبیتکس پس از انتخاب ارز مورد نظر و باز شدن پنجره سفارش گذاری گزینه خرید سریع را انتخاب میکنیم و به راحتی با وارد کردن میزان حجم ارزی که قصد خرید دارید و یا مقدار تومان یا تتری که میخواهید به خرید ارز اختصاص دهید سفارش خود را اماده و سپس روی گزینه ی خرید سریع که در کادر سبزرنگ به نمایش درآمده کلیک میکنیم در این مرحله سایت از شما تاییده سفارش میخواهد اگر از صحت مقادیر وارد شده اطمینان دارید گزینه تایید را میزنیم. 1) وارد کردن حجم ارزی که قصد خرید آن را دارید
2) انتخاب اختصاص چند درصد از نقدینگی شما برای این سفارش
3) وارد کردن چه مقدارتومان یا تتر به مقدار دلخواه برای اختصاص دادن به این معامله
4) اعمال خرید سریع

"فروش سریع"(market)

سفارش فروش سریع فروش در بهترین قیمت موجود لحظه ای بازار اجرا می گردد. معمولا از این نوع سفارش برای خروج سریع از معاملات استفاده می شود.
به مشابه مراحلی که سفارش خرید سریع را انجام دادیم به همان شکل مراحل سفارش فروش سریع را انجام و سپس گزینه فروش سریع که در کادر قرمز رنگ نشان داده میشود کلیک میکنیم و پس اطمینان از مقادیر تایید تاییده را میزنیم.

1) وارد کردن حجم دارایی ارزی که قصد فروش آن را دارید
2) تعیین درصد تخصیص دارایی ارزی برای فروش
3) وارد کردن معادل چه مقدارتومان یا تتر از دارایی ارزی به مقدار دلخواه برای اختصاص دادن به این معامله
4) اعمال فروش سریع

خرید و فروش سریع

خرید و فروش با حد سود / حد ضرر

خرید "حد سود/ضرر"(stop limit)

برای سفارش گذاری خرید به روش Stop-Limit باید در پنجره ی سفارش گذاری باز شده روی Stop-Limit کلیک کنید. سپس در در کنار کادر Limit حالت را روی حالت تنظیم قیمت قرار دهید.

در این نوع از سفارش گذاری ما به سیستم یک قیمت تحت عنوان Stop میدهم به منظور اینکه هرگاه قیمت بازار به قیمت Stop رسید سفارش فروش با قیمتی که در قسمت لیمیت مشخص میکینم باز می شود. درنتیجه ما باید 2 قیمت را وارد نماییم قیمتی برای Stop که با رسیدن قیمت لحظه ای به این قیمت معامله ی خرید که قیمت خرید مورد نظر در قسمت Limit وارد شده است باز میشود قیمت نهایی معامله قیمتی است که در قسمت Limit وارد میشود که میتواند بالاتر یا پایینتر از قیمت استاپ باشد.
سپس حجم ارز یا مقدار تخصیص نقدینگی خود برای خرید را تایین کرده و گزینه خرید را میزنیم. پس از تایید مقادیر واردشده سفارش شما پس از رسیدن قیمت لحظه ای بازار به حد استاپ شما فعال میشود.

111

1) قیمت استاپ یا قیمت حد سود/ضرر که بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به این نقطه قیمت لیمیت فعال میشود.

2) قیمت یا لیمیت که قیمت مورد نظر ماست که بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به استاپ سفارش ما با این قیمت باز میشود.

3) کادر تعین تنظیم قیمت و خرید سریع که در ادامه راجب آن حرف خواهیم زد.

4) تعین مقدار حجم ارز برای خرید.

5) تعیین درصد تخصیص نقدینگی برای خرید.
6) وارد کردن میزان نقدینگی برای خرید.

به عنوان مثال
قصد خرید ارزی داریم که طبق تحیلیل های خودمان در محدوده مقاومت و. قیمتی چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ قرار دارد و طبق تحلیل ما اگر قیمت از این محدوده عبور کند ما میتوانیم در قیمتی که مورد نظر ماست ورود کنیم.
روش ثبت این سفارش به این صورت است که به عنوان مثال ما قصد خرید ارزی رای داریم که قیمت آن 0.9 میباشد طبق تحیلیمان اگر قیمت از محدوده 1.1 عبور کند میتواند صعود کند در این حالت ما یا باید منتظر بمانیم که قیمت از این محدوده عبور کند تا ما وارد معامله شویم در قیمت 1.15 و یا اینکه میتوانیم سفارش به این شرط ثبت نماییم و با خیالی راحت منتظر بمانیم خرید ما انجام شود به این صورت که در قسمت استاپ لیمیت محدوده ای که مد نظر ماست که بعد از عبور از ان سفارش ما فعال شود را در قسمت استاپ یا (1) تصویر وارد میکنیم یعنی همان 1.1 سپس حمده قیمتی اگه قصد خرید داریم وارد میکنم در قسمت لیمیت یا (2) تصویر به عنوان مثال 1.15 و پس از تکمیل کردن بقیه ی موارد اقدام به خرید میکنیم.

قیمت لحظه ای :0.9

قیمت مورد نظر برا خردید 1.15

حدی قیمتی که پس از عبور قیمت از ان سفارش ما فعال شود:1.1

خرید سریع " حد سود / ضرر" (stop market)

پس از انتخاب حدسود/ضرر در پنچره سفارش گذاری در کادر کنار قیمت لیمیت حالت تنظیم قیمت را به حالت خرید سریع تغییر دهید.

در این روش قیمت گذاری هماننند بالاست فقط در این روش بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به قیمت استاپ سفارش شما با بهترین قیمت لحظه ای بازار باز و شما نیازی نیست قیمت لیمیت را مشخص نمایید. سپس مقدار نقدینگی قابل تخصیص را به وسیله ابزار های درصد و وارد کردن میزان سرمایه وارد یا حجم مورد نظر که در کادر کناری قابل تنظیم میباشد که بصورت حجم و یا مقدار تتر خرید شما انجام شود و خرید را بزنید پس تایید مقادیر وارد شما سفارش شما انجام میشود.

222

1) قیمت استاپ یا قیمت حد سود/ضرر که بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به این نقطه سفارش شما با بهترین قیمت لحظه ای باز میشود

2) کادر تغییر نوع سفارش استاپ مارکت یا استاپ لیمیت

3) واردکردن میزان نقدینگی برای خرید

4) تعیین درصد تخصیص نقدینگی برای خرید
5) کادر تنظیم استاب مارکت بر اساس وارد کردن حجم یا وارد کردن نقدینگی
6) وارد کردن میزان حجم مورد نظر ارز برای خرید

به عنوان مثال

روش ثبت سفارش همانند استاپ لیمیت میباشد به این تفاوت که در قسمت کادر (2) تصویر حالت را از تنظیم قیمت به حالت خرید سریع تغیر داده و قیمت استاپ 1.1 را وارد کرده و حجم یا نقدینگی مورد نظر را وارد و ثبت میکنیم در این روش نیازی به وارد کردن لیمت نمیباشد.

فروش "حد سود/ضرر" (stop limit)

به مشابه مراحلی که سفارش خرید استاپ لیمت را انجام دادیم، به همان شکل مراحل سفارش فروش استاپ لیمیت را انجام میدهیم و سپس گزینه فروش که در کادر قرمز رنگ نشان داده میشود کلیک میکنیم و پس اطمینان از مقادیر تایید تاییده را میزنیم.

در این روش که بیشتر برای تعیین حدضرر استفاده میشود پس از از رسیدن قیمت لحظه بازار به قیمت استاپ سفارش فروش در قیمت لیمت باز میشود.

333

1) قیمت استاپ یا قیمت حد سود/ضرر که بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به این نقطه قیمت لیمیت فعال میشود.

2) قیمت یا لیمیت که قیمت مورد نظر ماست که بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به استاپ سفارش ما با این قیمت باز میشود.

3) کادر تعین تنظیم قیمت و فروش سریع که در ادامه راجب آن حرف خواهیم زد.

4) تعین مقدار حجم دارایی ارزی برای فروش.

5) تعیین درصد تخصیص دارایی ارزی برای فروش یا حدضرر.

6) وارد کردن معادل تومان یا تتر میزان دارایی ارزی برای فروش یا حد ضرر.

به عنوان مثال
برای ثبت کردن حد ضرر یا سفارش فروش پایین تر از قیمت لحظه ای بازار
قیمت لحظه ای:1

قیمت استاپ یا حدضرر :0.9

قیمت فروش موردنظر:0.890

برای ثبت مقادیر بالا به عنوان حدضرر یا سفارش فروش لازم به ذکر از ماهیت سفارشات استاپ لیمیت مشابه هم میباشد و تفاوت در نحوه ی وارد کردن میباشد.
در مثال بالا قیمت استاپ ما 0.9 میباشد و ما این قیمت را در کادر (1) تصویر وارد میکنیم و قسمت فروش مورد نظر را در قسمت لیمت یا (2) تصویر وارد و سپس بقیه موارد را تکیمل و سفارش را ثبت مینماییم.

فروش سریع " حد سود / ضرر" (stop market)

به مشابه مراحلی که سفارش خرید استاپ مارکت را انجام دادیم

به همان شکل مراحل سفارش فروش استاپ مارکت را چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ انجام میدهیم و سپس گزینه فروش که در کادر قرمز رنگ نشان داده میشود کلیک میکنیم و پس اطمینان از مقادیر تایید تاییده را میزنیم.

در این روش که بیشتر برای تعیین حدضرر استفاده میشود پس از از رسیدن قیمت لحظه بازار به قیمت استاپ سفارش فروش در بهترین قیمت لحظه ای بازار فعال میشود.

1) قیمت استاپ یا قیمت حد سود/ضرر که بعد از رسیدن قیمت لحظه ای به این نقطه سفارش شما با بهترین قیمت لحظه ای باز میشود

2) کادر تغییر نوع سفارش استاپ مارکت یا استاپ لیمیت

3) تعیین مقدارحجم دارایی ارزی برای فروش یا حد ضرر

4) تعیین درصد تخصیص دارای ارزی برای فروش یا حدضرر

5) کادر تنظیم استاب مارکت بر اساس وارد کردن حجم یا وارد کردن معادل تومان یا تتر دارایی ارزی
6) وارد کردن میزان معادل دارایی ارزی به تومان یا تتر


به عنوان مثال
این نوع سفارش نیز مانند سفارش حدضرر میباشد با این تفاوت که در کادر تنظیم قیمت را به فروش سریع تغیر میدهیم با توجه به مثال بالا فقط کافی هست در قسمت استاپ 0.9 را قرار دهیم و نیازی به لیمیت نیست و پس از وارد کردن بقیه مادیر و ثبت و رسیدن قیمت به استاپ سفارش ما با بهترین قیمت لحظه ای بازار انجام و فروش صورت میگیرد

تعیین حدضرر به کمک سطوح فیبوناچی

امروز درباره‌ی تعیین حدضرر به کمک سطوح فیبوناچی صحبت خواهیم کرد.

مطمئناً اینکه بدانیم حد ضرر را در کجا قرار دهیم، به اندازه‌ی دانستن مکان ورود یا کسب سود مفید است.

نمی‌توانید تنها بر اساس سطوح فیبوناچی و بدون دانستن زمان خروج، وارد معامله شوید.

حسابتان دود می‌شود و به هوا می‌رود و شما با مقصر دانستن فیبوناچی به او فحش‌های ایتالیایی می‌دهید.

در این آموزش دو تکنیک‌ یاد می‌گیریم که چطور وقتی قصد داریم از سطوح فیبوناچی استفاده کنیم، حد ضرر تعیین کنیم.

این‌ها روشی‌هایی ساده برای قرار دادن حد ضرر و اساس هر یک از این متد‌هاست.

متد 1: حد ضرر را دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید

متد اول این است که حد ضرر را دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید.

اگر قصد دارید در سطح فیبوناچی 38.2% وارد شوید، آن وقت باید حد ضرر را در سطح 50.0% قرار دهید.

اگر حس کردید که سطح 50.0% پایدار باقی می‌ماند، آن وقت حد ضرر را در سطح 61.8% قرار می‌دهید و به همین ترتیب. ساده است، مگر نه؟

بیایید دوباره به نمودار 4 ساعته‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) نگاهی بیندازیم که در آموزش سطوح اصلاحی فیبوناچی بررسی کردیم.

تعیین حدضرر به کمک سطوح فیبوناچی

اگر در سطح 50.0% ‌فروخته‌اید، می‌توانستید حد ضرر را بعد از سطح 61.8% قرار دهید

اگر در سطح 50.0% ‌فروخته‌اید، می‌توانستید حد ضرر را بعد از سطح 61.8% قرار دهید.

منطق این متدِ تعیینِ حدِ ضرر این است که باور دارید سطح 50.0% به عنوان یک نقطه‌ی مقاومت، پایدار باقی می‌ماند. بنابراین اگر قیمت از این حد بیشتر شود، ایده‌ی معاملاتی شما اعتبارش را از دست می‌دهد.

مشکل این متد این است که کاملاً به ورود بی‌عیب و نقص شما وابسته است.

قرار دادن حد ضرر، بعد از سطح اصلاحی فیبوناچی بعدی، کاملاً بر این اساس است که شما مطمئن هستید که نواحی حمایت و مقاومت پایدار باقی می‌مانند. و همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ایم، استفاده از ابزار ترسیم نمودار کاملاً دقیق نیستند.

شاید بازار حرکت کند، به حد ضرر شما برسد و در نهایت در همان مسیر شما ادامه دهد. معمولاً این همان‌جایی است که به گوشه‌ای رفته و سرمان را به دیوار می‌کوبیم.

تنها قصد داریم بهتان هشدار دهیم که این اتفاقات گاهی می‌افتند. پس حد ضررهایتان را تعیین ‌کنید و اجازه دهید که برنده‌هایتان با روند پیش بروند.

بهتر است که از این متدِ تعیینِ حدِ ضرر برای معاملات یک روزه و کوتاه‌مدت استفاده کنید.

متد 2: حد ضرر را بعد از نوسان بالا/پایین اخیر قرار دهید

اگر دوست دارید کمی امن‌تر عمل کنید، روش دیگر این است که حد ضرر را بعد از نوسان بالا یا پایین اخیر قرار دهید.

مثلا، وفتی قیمت روند صعودی دارد و پوزیشن شما خرید است، می توانید حد ضرر را زیر نوسان پایین اخیر قرار دهید که احتمالاً به عنوان یک سطح حمایت عمل خواهد کرد.

وفتی قیمت روند نزولی دارد و پوزیشن شما فروش است، می توانید حد ضرر را بالای نوسان بالا اخیر قرار دهید که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت عمل خواهد کرد.

این متد انعطاف بیشتری به معاملات شما می‌دهد و شانس حرکت بازار به نفع معاملات‌تان نیز بیشتر می‌شود.

تعیین حدضرر به کمک سطوح فیبوناچی

حد ضرر را بالای نوسان بالا قرار دهید

اگر قیمت بازار در حال عبور از نوسان بالا یا پایین بود، درواقع برگشت روند در حال وقوع است.

به عبارتی ایده‌ی معاملاتی شما دیگر معتبر نیست و برای اقدام دیر شده است.

قرار دادن حدود ضرر بزرگ‌تر احتمالاً برای معاملات دراز‌مدت و براساس نوسان مناسب است. هم‌چنین می‌توانید از آن در کنار متد “افزایش حجم پوزیشن” استفاده کنید که بعداً درباره‌اش آموزش می‌دهیم.

البته باید یادتان باشد که در حد ضرر بزرگ‌تر، اندازه‌ی پوزیشن را نیز مطابق با آن تنظیم کنید.

اگر با اندازه‌ی پوزیشن قبل معامله کنید، ممکن است با ضررهای بزرگی مواجه شوید، مخصوصاً اگر در سطوح اولیه‌تر فیبوناچی وارد شده باشید.

این مسئله هم‌چنین ممکن است نسبت‌های پاداش به ریسک (سود به زیان) نامناسبی را به همراه داشته باشد، چون حد ضرر بزرگی دارید که مناسبِ اندازه‌ی پاداش‌تان نیست.

خُب، حالا کدام روش بهتر است؟

حقیقت این است که این مسئله هم مثلِ ترکیب ابزار اصلاحی فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و کندل‌هاست تا بتوانیم چگونه برای معامله حد سود تعیین کنیم؟ نقطه‌ی ورود بهتری پیدا کنیم. بهتر است که از اطلاعات‌تان درباره‌ی این ابزار برای تحلیل محیط کنونی استفاده کنید تا بتوانید حد ضرر خوبی را پیدا کنید.

تا حد امکان بهتر است حد ضرر را تنها بر اساس سطوح فیبوناچی به عنوان نقاط حمایت و مقاومت انتخاب نکنید.

یادتان باشد که تعیین حد ضرر عملی قطعی نیست.

اما اگر بتوانید با ترکیب ابزار مختلف از شرایط به نفع خود استفاده کنید، آن وقت نقطه‌ی خروج بهتری دارید، معاملات‌تان منعطف‌تر هستند و احتمالاً نسبت پاداش به ریسک بهتری نیز به‌دست می‌آورید.

درآخر، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که، این تکنیک‌ها در خرید و فروش بیت کوین بسیار موثر است.

حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم و نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری

هنگامی که فعالیت خود را در عرصه بورس شروع می کنید باید حواستان باشد تا ضرر نکنید و این امری طبیعی است. پس باید برای سهام خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید. اما حد ضرر در بورس یعنی چه و نحوه محاسبه حد ضرر چگونه است؟

حد ضرر در بورس چیست؟

حد ضرر یا حد توقف که به آن استاپ لاس (Stop Loss) یا به اختصار SL نیز می گویند به این معناست که اگر قیمت سهام به حد ضرر یا حد توقف مشخص شده رسید باید سهام مورد نظر را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید در اصل هدفتان باید کاهش زیان و افزایش سود باشد. البته به این موضوع هم توجه داشته باشید که حتی کم شدن سود هم میتواند نوعی ضرر باشد. برای مشخص کردن حد ضرر باید عواملی را در نظر بگیرید که در ذیل به آنها اشاره می شود.

تعریف حد ضرر به زبان ساده

حد ضرر در بورس را به زبان ساده می توانیم مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست می دهیم در نظر بگیریم و در همین زمان است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حد ضرر را تعیین می کنیم به عبارتی مقدار درصدی که از قیمت خرید کم میشود تا بیشتر از آن ضرر اتفاق نیوفتد همان درصد حدضرر است.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

 • ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
 • ‌فیبوناچی
 • ‌امواج الیوت
 • ‌الگوهای نموداری‌
 • کف دوقلو
 • ‌الگوی سروشانه
 • ‌جابه‌جایی حد ضرر

تعیین حد شناور یا متغیر چیست؟ زمانی که موقعیت حد ضرر در بورس تغیر می کند و به نقطه ای بالاتر یا پایین تر پیش روی می کند را حد شناور یا متغیر می گویند.

نکاتی که در تعیین حد ضرر میتواند مفید باشد:

هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر در معاملات بورسی وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

 • زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
 • یکی از اشتباهات رایج اشخاص این است که بدون دلیل فنی و منظقی حد ضرر را تغیر می دهند
 • برای تعیین حد ضرر در بورس باید به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد به این معنی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
 • تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
 • البته باید گفت که هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد و تعیین نقطه توقف یا حدضرر احتیاج به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد

امکان دارد شخصی که هدفش نوسان گیری باشد حد ضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید بگذارد این در صورتی است که، شخی که هدفش سرمایه گذاری بلند مدت است 15 درصد زیر قیمت خرید حد ضرر را قرار می دهد.

پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر

 1. تعیین حد ضرر ثابت
 2. حد ضرر مکانیکال
 3. حدضرر تکنیکال و ترسیمی

روش محاسبه حد ضرر چگونه است؟ تعیین حد ضرر ثابت به دو روش زیر است:

تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص می کند.

تعیین مقدار ثابت درصدی مانند مقدار ثابت عددی عمل می کند با این تفاوت که شخص درصد مشخصی را برای حد ضرر مشخص کرده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان عدد ثابت حد ضرر رسید اقدام به فروش آن سهام می کند.

تعیین حد ضرر مکانیکال هم به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت اند از:

آموزش تصویری تعریف Stop Loss در صرافی بایننس!

با توجه به ۲۴ ساعته بودن بازار ارزهای دیجیتال، Stop Loss یا حد ضرر یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در این حوزه می‌باشد. اگر می‌خواهید تکنیک استفاده از این روش را در صرافی بایننس بیاموزید این مقاله را بخوانید.

فهرست عناوین

تعریف Stop Loss

تعیین حد ضرر، تکنیکی جهت جلوگیری از ضرر بیش از حد، هنگام کاهش قیمت ناگهانی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر است. هنگام شروع خرید و فروش ارز دیجیتال شما همیشه باید نسبت به مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌کنید یک حد ضرر در نظر بگیرید. به عبارتی: “اگر تا چه میزان ضرر کنم مشکلی ندارم و دارایی خود را نگه می‌دارم؟”. فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را به قیمت ۱۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. برای خود یک حد ضرر ۱۰ درصدی در نظر می‌گیرید به این صورت که اگر قیمت این ارز تا ۹۰۰ دلار کاهش یافت، در همین قیمت ارز مورد نظر به صورت اتومات فروخته شود.

در ادامه به نحوه ثبت سفارشات مذکور در صرافی بایننس خواهیم پرداخت.

بخش خرید و فروش ارز دیجیتال در بایننس

جهت انتخاب ارز مورد نظر وارد بخش Markets شوید.

8-MenuMarket

در این بخش شما می‌توانید از طریق ذره‌بین بالای صفحه سمت راست، ارز دیجیتال مورد نظر خود را جستجو نمایید.

3-BinanceMarkets

در این مرحله من ارز YFI را جستجو کردم. جفت ارزهایی که قابل تبدیل به هم هستند نمایش داده می‌شود. من گزینه اول را انتخاب می‌کنم. YFI/USDT به معنی معامله جفت ارز تتر و YFI است.

4-BinanceSearch

جهت تعیین حد ضرر برای ارز مورد نظر روی دکمه Limit کلیک کنید و از منو گزینه Stop Limit را انتخاب کنید.

StopLimitMenu

هدف از ثبت سفارش Stop Limit

معمولا سفارش Stop را به این دلیل ثبت می‌کنیم که اگر جریان خلاف انتظار ما پیش رفت متضرر نشویم یا از کسب سود جا نمانیم.

انواع سفارش Stop Limit

برای ثبت سفارش Stop Limit ابتدا با ماهیت فیلدهای زیر آشنا شوید:

1- فیلد Stop: سفارش در این قیمت اجرا می‌شود.

2- فیلد Limit: قیمتی که می‌خواهیم ارز را به فروش برسانیم.

3- فیلد Amount: مقدار ارزی که می‌خواهیم بفروشیم.

StopLimitFields

فروش(Sell)

این روش مهم‌ترین روش جهت جلوگیری از حد ضرر است. به طور مثال من قبلا ارز YFI را روی قیمت ۱۳۵۰۰ دلار خریداری کرده‌ام و حد ضرر خود را حدود ۵۰۰ دلار در نظر گرفته‌ام. پس فیلدهای مربوطه را به شکل زیر پر می‌کنم:

1- فیلد Stop: مبلغ را روی ۱۳۰۵۰ دلار تنظیم می‌کنم. زمانی که قیمت ارز به این عدد برسد ثبت سفارش به صورت اتومات اجرا می‌شود.

2- فیلد Limit: قیمتی که می‌خواهیم ارز را به فروش برسد ۱۳۰۰۰ دلار انتخاب می‌کنم. به دلیل نوسانات لحظه‌ای قیمت، بهتر است این قیمت کمی پایین‌تر از فیلد Stop باشد.

3- فیلد Amount: در این بخش هم آن میزانی که قصد دارم در شرایط بالا به فروش برسانم وارد کردم.

نتیجه اینکه طبق این سفارش ثبت شده، هنگامی که ارز با کاهش قیمت مواجه شود و به مبلغ ۱۳۰۵۰ دلار برسد به صورت اتومات سفارش فروش در مبلغ ۱۳۰۰۰ ثبت می‌گردد.

خرید(Buy)

این روش مهم‌ترین روش جهت کسب سود و جا نماندن از افزایش قیمت است. به طور مثال من تصمیم دارم سفارش خرید را روی قیمت ۱۴۰۰۰ دلار ثبت کنم که اگر مبلغ وارد کانال افزایشی شد از این افزایش قیمت کسب سود کنم. پس فیلدهای مربوطه را به شکل زیر پر می‌کنم:

1- فیلد Stop: مبلغ را روی ۱۴۰۰۰ دلار تنظیم می‌کنم. زمانی که قیمت ارز به این عدد برسد ثبت سفارش به صورت اتومات اجرا می‌شود.

2- فیلد Limit: قیمت خرید مورد نظر خود، یعنی ۱۴۰۵۰ دلار انتخاب میکنم. به دلیل نوسانات لحظه‌ای قیمت، بهتر است این قیمت کمی بالاتر از فیلد Stop باشد.

3- فیلد Amount: در این بخش هم آن میزانی که قصد دارم در شرایط مذکور خرید کنم وارد کردم.

نتیجه اینکه طبق این سفارش ثبت شده، هنگامی که ارز با افزایش قیمت مواجه شود و به مبلغ ۱۴۰۰۰ دلار برسد به صورت اتومات سفارش خرید در مبلغ ۱۴۰۵۰ دلار ثبت می‌گردد.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟

بازار نزولی حتی برای با تجربه ترین معامله گران و سرمایه گذاران می‌تواند بسیار استرس زا باشد. روندهای نزولی با بازارهای کریپتو بیگانه نیستند و در واقع این یک واقعیت اجتناب ناپذیر سرمایه گذاری است، اما همیشه آن اندازه که به نظر می رسد وحشتناک نیست.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟

 • بازار خرسی کریپتو چیست؟
 • چگونه از بازار خرسی کریپتو می‌توان جان سالم به در ببریم؟

اقتصاد آنلاین حسین قطبی؛ از آنجایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی وجود دارد، اگر درست برنامه‌ریزی شود، یک بازار نزولی کریپتو گاهی اوقات می‌تواند نقاط ورود خوبی به بازار با ریسک‌های کمتر، پاداش‌های بزرگ‌تر و احتمالات خرید پایین ارائه دهد. همانطور که گفته شد، داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب و همچنین آمادگی، نرخ بقای شما را در بازار نزولی تعیین می کند.

در این مقاله، ما به شما کمک می‌کنیم تا بفهمید بازار نزولی کریپتو چیست و چگونه آن را شناسایی کنید و کارهایی را که ممکن است بخواهید انجام دهید را فهرست می‌کنیم. از جمله، کارهایی که باید از انجام آن‌ها تا زمان تبدیل شدن بازار نزولی به بازار صعودی اجتناب کنید.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟ 1

بازار خرسی کریپتو چیست؟

به زبان ساده، بازار نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی‌های کریپتو برای مدت طولانی به کاهش خود ادامه می‌دهد و با افت حداقل 20 درصدی نسبت به اوج‌های اخیر مشخص می‌شود.

همانطور که می‌دانید، طوفانی کامل از اخبار بد که می‌توانید در اینجا اطلاعات بیشتری درباره آن‌ها بیابید، بر بازارها تأثیر گذاشت و منجر به کاهش بیش از 60 درصدی ارزش بازار جهانی کریپتو از بالاترین رکورد خود یعنی 3 تریلیون دلار به 1.25 تریلیون دلار شد. در زمان نوشتن این مقاله بیت‌کوین، با ارزش ترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، نسبت به بالاترین سطح تاریخ خود در نوامبر سال گذشته تقریباً 56 درصد کاهش داشت.

چگونه از بازار خرسی کریپتو می‌توان جان سالم به در ببریم؟

صرف نظر از اینکه به احتمال زیاد رنگ پرتفوی کریپتو شما در این مدت قرمز است، در اینجا چند نکته برای زنده ماندن در زمستان ارزهای دیجیتال آورده شده است.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟ 2

 • به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید

به یاد داشته باشید که باید معامله کنید، نه اینکه با پولی که به سختی به دست آورده اید قمار کنید. اگرچه عوامل انتظار و عدم قطعیت هم در تجارت و هم در قمار وجود دارند، زیرا هر دو شرط بندی می‌کنند و منتظر نتایج آن هستند، یک برنامه دنیایی از تفاوت را ایجاد می کند. در این چرخه بحرانی بازار کریپتو، به شما توصیه می کنیم که به استراتژی معاملاتی اصلی خود پایبند باشید. فرصتی را برای بازبینی اهداف و تحمل ریسک خود به دست آورید. همچنین، مطمئن شوید که یک استراتژی خروج خوب یا یک استراتژی برای جلوگیری از ضرر را اجرا کنید، چه باور کنید یا نه، اما این می تواند قسمت عمده سود را به زیان سنگین تبدیل کند.

اگرچه چالش برانگیز است، اما ممکن است ایده خوبی باشد که در مورد بازارها و پروژه‌ها بیشتر بدانید که ما را به نکته بعدی هدایت می‌کند.

شعار حرفه‌ایی‌های این بازار، این است که خودتان تحقیق کنید، بنابراین ممکن است بخواهید قبل از قرار دادن هر پروژه در ترازنامه، چند واقعیت را در مورد هر پروژه بدانید. به‌جای خرید تحت تأثیر ویدیوهای خانوادگی، کانال‌های سیگنال فروش یا YouTube، آنچه را که وایت پیپر آن پروژه وعده می‌دهد، همچنین مواردی مانند ارزش بازار کلی رمزارز، پروژه پشت آن، موارد استفاده از آن، شهرت توسعه‌دهندگان و تیم، فناوری زیربنایی و جدول زمانی یا نقشه راه آن را مطالعه کنید. این امر به شما کمک می‌کند تا در طول آشفتگی غیر منتظره بازار آرام باشید و شما را برای جذب نوسانات زیادی آماده کند.

یک معامله گر خوب باید بداند چه زمانی بخرد، چه زمانی نگهداری کند و مهمتر از همه چه زمانی بفروشد. هنگام معامله در بازارهای صعودی بسیار آسان است، فراموش کنید که از دست دادن ارزش کریپتو چقدر وحشتناک است. اما به یاد داشته باشید؛ بازارهای خرسی دوام ندارند. به طور کلی در سرمایه گذاری دارایی‌های غیرمتمرکز مانند کریپتو، این شما و فقط شما هستید که مسئول پول خود هستید، بنابراین توجه داشته باشید که وحشت زدگی هزینه زیادی برای شما خواهد داشت.

چگونه در بازار نزولی رمزارز دوام بیاوریم؟ 3

این نکته ممکن است بسیار مخاطره آمیز به نظر برسد. مطمئناً هیچ توصیه‌ای برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از جانب این مقاله وجود ندارد، اما در نظر داشته باشید که نباید همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید. با توجه به این واقعیت که همه شاخص‌های اصلی ارزهای دیجیتال درست زیر بالاترین سطح تاریخ هستند، این ممکن است فرصت خرید خوبی برای تنوع بخشیدن به سبد سهام شما باشد.

هر تاجری باید از چنین افت و خیزهای بازار بهره‌مند شود. ممکن است بخواهید پروژه‌های کم ارزش را جستجو کنید. اما در حین انجام این کار مراقب باشید، رایج‌ ترین دام برای تازه واردان، خرید ارز دیجیتال با سرمایه‌هایی است که نمی‌توانند از دست بدهند. اشتباه رایج دیگر خرید با قیمت بالا و فروش پایین است، در حالی که باید برعکس این کار را انجام دهید، یعنی زمانی که بازار در روند نزولی قرار دارد، کریپتو بخرید و زمانی که قیمت آن به بالاترین حد خود رسید، سودهای خود را نقد کنید.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یا سایرICOها نیست. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا